ảnh hưởng yếu sinh lý đến khả năng sinh sản ở nữ giới